62 عنایت‌الله نظری‌ نوری (متولد 1316) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: عنایت‌الله نظری‌ نوری (متولد 1316)
نام اثر : با تو در امواج

امضاء: «نوری» (وسط چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×143 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 28,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : با تو در امواج

امضاء: «نوری» (وسط چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×143 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 62 از عنایت‌الله نظری‌ نوری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.