27 طلیعه کامران (1395-1309) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: طلیعه کامران (1395-1309)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «طلیعه کامران T.Kamran » (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه 1340
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «طلیعه کامران T.Kamran » (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه 1340
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 27 از طلیعه کامران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.