70 طلیعه کامران (1395-1309) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: طلیعه کامران (1395-1309)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «طلیعه کامران 47» (وسط چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
82×61 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1347
این اثر در قسمت میانی اندکی مرمت شده است.


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «طلیعه کامران 47» (وسط چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
82×61 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1347
این اثر در قسمت میانی اندکی مرمت شده است.

درباره اثر

رویین پاکباز، مورخ برجسته هنر درباره آثار طلیعه کامران می‌نویسد: «كامران كار نقاشی را با گرایش اكسپرسیونیستی شروع كرد و تدریجاً به شیوه‌ای شخصی از تلفیق پیكرنمایی و انتزاع دست یافت». اثر حاضر که به اواخر دهه چهل تعلق دارد، از همان مجموعه آثار اکسپرسیو کامران است که کم‌کم توجه او به نقشمایه‌ها در آن رخ می‌نماید؛ نقشمایه‌های هنر باستانی ایران همچون نقوش ظروف سفالین. نقش پرنده، ماهی و اسب که در این اثر دیده می‌شود، بعدها به عناصر اصلی نقاشی‌های طلیعه کامران تبدیل می‌شوند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 70 از طلیعه کامران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.