23 محمود زنگنه (1378-1312) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود زنگنه (1378-1312)
نام اثر : بدون عنوان

امضا: «محمود زنگنه» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
116×92 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1355
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضا: «محمود زنگنه» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
116×92 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1355
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

درباره اثر

محمود زنگنه نقاشی خودآموخته بود که نقاشی را با استعداد ذاتی خود آغاز کرد و دیری نپایید که نمایشگاه‌های نقاشی او مورد توجه بازدیدکنندگان واقع شد.

زنگنه را می‌توان نقاش روستاهای ایران نامید که در اغلب آثارش فضاها و فرهنگ روستایی را به نمایش می‌گذارد. وی فضاهای فراموش‌شده و نوستالژیک را دوباره می‌سازد و با ذوق و هنر خویش به آن‌ها جانی دوباره می‌بخشد. نقاشی‌های او در عین بازنمایی واقع‌گرایانه از واقعیت فاصله می‌گیرند. نحوه بازی او با سایه‌روشن، با پالت رنگی محدود و استفاده از رنگ‌های خاکی، توهم یک نقاشی سه‌بعدی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند. به خاطر این جلوه‌های واقعی و درعین‌حال خیال‌انگیز، آثار محمود زنگنه با شیوه رئالیسم جادویی شناخته می‌شود.

چنانکه در اثر پیش‌رو دیده می‌شود، قلعه‌ای درخشان روی یک تپه خودنمایی می‌کند. گویی سرمنزل مقصود است و در میان کوه‌ها می درخشد. آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، راهی است روشن که بی‌اعتنا به پستی و بلندی‌ها، در تمام پیچ و خم‌ها به نحوی جادویی هموار به نظر می‌رسد. افرادی نیز در این راه به سمت قلعه در حرکت هستند که با ضربه‌قلم‌ها و لکه‌های رنگی شکل گرفته‌اند.

زنگنه در این اثر توانسته خیال و واقعیت را با هم پیوند بزند و فضایی ‌وهم‌آلود و خیال‌انگیز خلق کند که نه تنها روحیه فضایی روستایی در آن جاری است، بلکه می‌تواند استعاره‌ای باشد از سرزمین امن مادری.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 23 از محمود زنگنه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.