13 فرح ابوالقاسم (متولد 1339) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرح ابوالقاسم (متولد 1339)
نام اثر : لیموی بیدار از مجموعه طبیعت بیجان

امضا: «فرح ابوالقاسم 1400» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
90×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : لیموی بیدار از مجموعه طبیعت بیجان

امضا: «فرح ابوالقاسم 1400» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
90×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از فرح ابوالقاسم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.