41 فرح ابوالقاسم (متولد 1339) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرح ابوالقاسم (متولد 1339)
نام اثر : شب-روز از مجموعه طبیعت بیجان

امضاء: «فرح سیدابوالقاسم 1395» (پایین روی هر لت)
اکریلیک روی بوم
دو لته‌ای، هر‌لت 140×140 سانتی‌متر، در مجموع 280×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 17,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شب-روز از مجموعه طبیعت بیجان

امضاء: «فرح سیدابوالقاسم 1395» (پایین روی هر لت)
اکریلیک روی بوم
دو لته‌ای، هر‌لت 140×140 سانتی‌متر، در مجموع 280×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

درباره اثر

فرح سیدابوالقاسم در مجموعه اخیر نقاشی‌هایش، بازتابی انتزاعی از مضمون طبیعت بیجان دارد. در اثر حاضر دو لته تابلو، تصویری از شب و روز را ترسیم می‌کنند. در لته سمت راست، در تاریکی، شمعدانی قرمز همچون یک اخگر درخشان و تابنده است. اشیای ساده و طبیعی در سکوت فرو رفته و هیچ حرکتی ندارند. گل کوچکی با شیطنت از کناره‌ای سرک می‌کشد، اما همه چیز حکایت از سکوت و حرف‌های به زبان نیامده دارد. در لته سمت چپ، سفیدی روز است و نور و روشنی و گفت‌وگو و حرکت. اما همچنان اشیا در دم و لحظه حضور دارند و بر لبه نور تاب می‌خورند. لحظه‌ای دیگر نور و سایه‌ها تغییر می‌کنند. نقاش در این اثر با رجوع به اشیای زندگی روزمره به بازاندیشی درباره شعر زندگی می‌پردازد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از فرح سیدابوالقاسم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.