64 فرح ابوالقاسم (متولد 1339) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرح ابوالقاسم (متولد 1339)
نام اثر : اول بهار از مجموعه طبیعت‌بیجان
امضا: «فرح ابوالقاسم 1403» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 200,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 220,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اول بهار از مجموعه طبیعت‌بیجان امضا: «فرح ابوالقاسم 1403» (پایین چپ) اکریلیک روی بوم 140×100 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 64 از فرح ابوالقاسم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.