16 مصطفی گودرزی (متولد 1339) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: مصطفی گودرزی (متولد 1339)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «گودرزی» (پایین راست)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1375

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 340,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 374,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «گودرزی» (پایین راست) رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم 150×100 سانتیمتر تاریخ اثر: 1375
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از مصطفی گودرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.