1 جلیل رسولی (1326) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلیل رسولی (1326)
نام اثر :

امضا: «جلیل رسوالی 1371» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی کاغذ
67×97 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1371


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضا: «جلیل رسوالی 1371» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی کاغذ
67×97 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1371

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از جلیل رسولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.