1 جلیل رسولی (1326) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلیل رسولی (1326)
نام اثر : مرغ بسم‌الله

امضاء: «2009 جلیل رسولی 1388» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 100×100 سانتی‌متر، در مجموع 200×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : مرغ بسم‌الله

امضاء: «2009 جلیل رسولی 1388» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 100×100 سانتی‌متر، در مجموع 200×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از جلیل رسولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.