19 دانا نهداران (1361) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: دانا نهداران (1361)
نام اثر : از مجموعه تشنج‌های لذت

امضاء: «Nehdaran 2013» (پایین)
ترکیب مواد روی بوم
دایره به قطر 190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه تشنج‌های لذت

امضاء: «Nehdaran 2013» (پایین)
ترکیب مواد روی بوم
دایره به قطر 190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 19 از دانا نهداران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.