56 محمود بخشی (1355) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود بخشی (1355)
نام اثر : تهران از خرم-شهر

سیگار، چوب، پلکسی گلاس و آلومینیوم
15×94×88 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 75,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تهران از خرم-شهر

سیگار، چوب، پلکسی گلاس و آلومینیوم
15×94×88 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 56 از محمود بخشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.