54 محمود بخشی (1355) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود بخشی (1355)
نام اثر : تهران از خرم-شهر

سیگار، چوب، پلا کسی گلاس و آلومینیوم
15×87.5×96 سانتی متر
تاریخ اثر:1392-1389
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 72,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تهران از خرم-شهر

سیگار، چوب، پلا کسی گلاس و آلومینیوم
15×87.5×96 سانتی متر
تاریخ اثر:1392-1389
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 54 از محمود بخشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.