71 محمود بخشی (متولد 1355) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود بخشی (متولد 1355)
نام اثر :

امضاء: «Mahmoud Bakhshi 2015» (روی اثر)
چوب
15×140×52 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
تک نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Mahmoud Bakhshi 2015» (روی اثر)
چوب
15×140×52 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 71 از محمود بخشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.