15 مصطفی دشتی (1339) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: مصطفی دشتی (1339)
نام اثر :

امضاء: «دشتی 82» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1382


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «دشتی 82» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1382

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 15 از مصطفی دشتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.