62 مصطفی دشتی (متولد 1339) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مصطفی دشتی (متولد 1339)
نام اثر :

امضاء: «دشتی 93» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
150×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «دشتی 93» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
150×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 62 از مصطفی دشتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.