65 مصطفی دشتی (متولد 1339) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: مصطفی دشتی (متولد 1339)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «دشتی 85» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
200×250 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1385


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 260,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «دشتی 85» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
200×250 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1385

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 65 از مصطفی دشتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.