6 مصطفی دشتی (متولد 1339) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: مصطفی دشتی (متولد 1339)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «دشتی 95» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «دشتی 95» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از مصطفی دشتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.