23 حسین صدری (1337) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین صدری (1337)
نام اثر : ردپای دوچرخه

امضاء: «حسین صدری 91» (پایین راست)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
170×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 11,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ردپای دوچرخه

امضاء: «حسین صدری 91» (پایین راست)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
170×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 23 از حسین صدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.