110 آنه محمد ‌تاتاری (متولد 1336) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: آنه محمد ‌تاتاری (متولد 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «تاتاری 86» (پایین وسط)
چاپ باتیک و کلاژ روی پارچه چسبیده شده روی بوم
145×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386


پیشینه:
این اثر در سال 1396 در هشتمین حراج تهران ارایه شده است.


برآورد قیمت : 1600 - 1200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «تاتاری 86» (پایین وسط)
چاپ باتیک و کلاژ روی پارچه چسبیده شده روی بوم
145×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386

پیشینه:
این اثر در سال 1396 در هشتمین حراج تهران ارایه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 110 از آنه محمد ‌تاتاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.