30 آنه محمد تاتاری (متولد 1336) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: آنه محمد تاتاری (متولد 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «تاتاری Tatari 022 1401» (پایین وسط)
کلاژ و ترکیب‌مواد روی پارچه کشیده شده روی بوم
201×208 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «تاتاری Tatari 022 1401» (پایین وسط)
کلاژ و ترکیب‌مواد روی پارچه کشیده شده روی بوم
201×208 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 30 از آنه محمد تاتاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.