52 آنه محمد ‌تاتاری (متولد 1336) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: آنه محمد ‌تاتاری (متولد 1336)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «تاتاری 86» (پایین وسط)
چاپ باتیک و کلاژ روی پارچه
145×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «تاتاری 86» (پایین وسط)
چاپ باتیک و کلاژ روی پارچه
145×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از آنه محمد ‌تاتاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.