7 آنه محمد‌تاتاری (1336) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: آنه محمد‌تاتاری (1336)
نام اثر :

امضاء: «تاتاری 85» (پایین وسط)
ترکیب مواد روی پارچه
134×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 20,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «تاتاری 85» (پایین وسط)
ترکیب مواد روی پارچه
134×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 7 از آنه محمد‌تاتاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.