13 آنه محمد تاتاری (متولد 1336) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: آنه محمد تاتاری (متولد 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «تاتاری 1402 Tatari 2023» (پایین وسط)
چاپ باتیک و کلاژ روی پارچه چسبیده شده روی بوم
274×230 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 440,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 484,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «تاتاری 1402 Tatari 2023» (پایین وسط) چاپ باتیک و کلاژ روی پارچه چسبیده شده روی بوم 274×230 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از آنه محمد تاتاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.