116 بهنوش فروتن (متولد 1356) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهنوش فروتن (متولد 1356)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه سکوت

امضاء: «بهنوش فروتن» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
148×148.5 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه سکوت

امضاء: «بهنوش فروتن» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
148×148.5 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 116 از بهنوش فروتن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.