80 بهنوش فروتن (متولد 1356) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهنوش فروتن (متولد 1356)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «بهنوش فروتن 96» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «بهنوش فروتن 96» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 80 از بهنوش فروتن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.