55 بهنوش فروتن (متولد 1356) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهنوش فروتن (متولد 1356)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «بهنوش فروتن» (پایین راست)
اکریلیک و رنگ‌روغن روی بوم
170×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 180,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 198,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «بهنوش فروتن» (پایین راست) اکریلیک و رنگ‌روغن روی بوم 170×120 سانتیمتر تاریخ اثر: 1399
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 55 از بهنوش فروتن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.