67 بهنوش فروتن (1356) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهنوش فروتن (1356)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه درختان

امضاء: «بهنوش فروتن» فارسی (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×110 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 50 - 30 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه درختان

امضاء: «بهنوش فروتن» فارسی (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×110 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 67 از بهنوش فروتن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.