4 بهنوش فروتن (متولد 1356) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهنوش فروتن (متولد 1356)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «بهنوش فروتن 1400» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 170,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 187,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «بهنوش فروتن 1400» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 4 از بهنوش فروتن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.