78 مرتضی اسدی (متولد 1336) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی اسدی (متولد 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «اسدی 1399» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
140×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «اسدی 1399» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
140×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 78 از مرتضی اسدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.