43 مرتضی اسدی (متولد 1336) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی اسدی (متولد 1336)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «اسدی 1397» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
140×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «اسدی 1397» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
140×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 43 از مرتضی اسدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.