82 مرتضی اسدی (متولد 1336) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی اسدی (متولد 1336)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «اسدی 1395» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 20,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «اسدی 1395» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 82 از مرتضی اسدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.