110 رضا کیانیان (متولد 1330) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا کیانیان (متولد 1330)
نام اثر : شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد

امضاء: «کیانیان 94» (پایین چپ روی هر لته)
چاپ روی بوم
سه لته‌ای، هر یک 87×120 سانتی‌متر ، در مجموع 261×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد

امضاء: «کیانیان 94» (پایین چپ روی هر لته)
چاپ روی بوم
سه لته‌ای، هر یک 87×120 سانتی‌متر ، در مجموع 261×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 110 از رضا کیانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.