173 رضا کیانیان (متولد 1330) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا کیانیان (متولد 1330)
نام اثر :

امضاء: «رضا کيانيان 87» فارسي (پايين چپ)
چاپ ديجيتال روي بوم
120 ×90 سانتي متر
تاریخ اثر:1387
تک نسخه


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 13,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «رضا کيانيان 87» فارسي (پايين چپ)
چاپ ديجيتال روي بوم
120 ×90 سانتي متر
تاریخ اثر:1387
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 173 از رضا کیانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.