54 مرتضی گودرزی (متولد 1341) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی گودرزی (متولد 1341)
نام اثر : یاد

امضاء: «گودرزی دیباج» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : یاد

امضاء: «گودرزی دیباج» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 54 از مرتضی گودرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.