64 یعقوب امدادیان (متولد 1327) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: یعقوب امدادیان (متولد 1327)
نام اثر :

امضاء: «یعقوب امدادیان 94 2016» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
130×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «یعقوب امدادیان 94 2016» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
130×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 64 از یعقوب امدادیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.