10 یعقوب امدادیان (متولد 1327) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: یعقوب امدادیان (متولد 1327)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «یعقوب امدادیان 86 2007» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
130×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 3500 - 2500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 420,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «یعقوب امدادیان 86 2007» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
130×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 10 از یعقوب امدادیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.