93 حامد صدر ارحامی (متولد 1360) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد صدر ارحامی (متولد 1360)
نام اثر : آخرین نبرد سانچو پانزا

امضاء: «امضای هنرمند 2016» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
260×85 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : آخرین نبرد سانچو پانزا

امضاء: «امضای هنرمند 2016» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
260×85 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 93 از حامد صدر ارحامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.