117 حامد رشتیان (متولد 1363) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد رشتیان (متولد 1363)
نام اثر : بَردِ شیر

امضاء: «حامد رشتیان 1396 2017» (روی اثر)
برنز
30×90×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بَردِ شیر

امضاء: «حامد رشتیان 1396 2017» (روی اثر)
برنز
30×90×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 117 از حامد رشتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.