30 حامد رشتیان (متولد 1363) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد رشتیان (متولد 1363)
نام اثر : آرامگاه

امضاء: «حامد رشتیان 95 Hamed Rashtian 2016» (روی اثر)
برنز
42×42×138 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : آرامگاه

امضاء: «حامد رشتیان 95 Hamed Rashtian 2016» (روی اثر)
برنز
42×42×138 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 30 از حامد رشتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.