8 حامد رشتیان (1363) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد رشتیان (1363)
نام اثر : از مجموعه شیر وخورشید

امضاء : «حامد رشتیان 1391 , 3/ 2 2013Hamed Rashtian» به فارسی و انگلیسی (داخل اثر)
فایبرگلاس، آهن و برنز با روکش طلا
25×120×110 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
شماره 2 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 17,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه شیر وخورشید

امضاء : «حامد رشتیان 1391 , 3/ 2 2013Hamed Rashtian» به فارسی و انگلیسی (داخل اثر)
فایبرگلاس، آهن و برنز با روکش طلا
25×120×110 سانتی متر
تاریخ اثر:1391
شماره 2 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 8 از حامد رشتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.