161 حامد رشتیان (متولد 1363) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد رشتیان (متولد 1363)
نام اثر : گشايش از مجموعه شير وخورشيد

امضاء: «حامد رشتيان» فارسي و انگليسي (پشت اثر)
برنز، استيل، فايبر گلاس
45×70×90 سانتي متر
تاریخ اثر:1390
تک نسخه


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 13,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گشايش از مجموعه شير وخورشيد

امضاء: «حامد رشتيان» فارسي و انگليسي (پشت اثر)
برنز، استيل، فايبر گلاس
45×70×90 سانتي متر
تاریخ اثر:1390
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 161 از حامد رشتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.