46 حامد رشتیان (متولد 1363) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد رشتیان (متولد 1363)
نام اثر : از مجموعه رد‌ خراش

امضاء: «حامد رشتیان 93 HAMED RASHTIAN 2014 AP» (روی اثر)
برنز و فایبر گلاس
70×100×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393
‌نسخه هنرمند از تعداد 3 نسخه + 2 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه رد‌ خراش

امضاء: «حامد رشتیان 93 HAMED RASHTIAN 2014 AP» (روی اثر)
برنز و فایبر گلاس
70×100×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393
‌نسخه هنرمند از تعداد 3 نسخه + 2 نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 46 از حامد رشتیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.