23 صادق تیرافکن (1392-1344) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: صادق تیرافکن (1392-1344)
نام اثر : پرده انسانی

امضاء: « S.TIRAFKAN IRAN/Tehran 2010 » (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
120×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389-1388
شماره 1 از تعداد 6 نسخه


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پرده انسانی

امضاء: « S.TIRAFKAN IRAN/Tehran 2010 » (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
120×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389-1388
شماره 1 از تعداد 6 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 23 از صادق تیرافکن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.