33 صادق تیرافکن (1392 – 1344) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: صادق تیرافکن (1392 – 1344)
نام اثر : چهره‌ها روی متن‌ها
امضا: «S.TIRAFKAN 2009-IRAN» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
130×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380-1379
تاریخ چاپ: 1388
تک‌نسخه

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : چهره‌ها روی متن‌ها امضا: «S.TIRAFKAN 2009-IRAN» (پشت اثر) چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی 130×100 سانتیمتر تاریخ اثر: 1380-1379 تاریخ چاپ: 1388 تک‌نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 33 از صادق تیرافکن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.