58 صادق تیرافکن (1392-1344) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: صادق تیرافکن (1392-1344)
نام اثر : جمعیت 9

امضاء: « S.TIRAFKAN IRAN » (پشت اثر)
چاپ روی کاغذ عکاسی
121×74 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387
شماره 2 از تعداد 6 نسخه


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 180,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جمعیت 9

امضاء: « S.TIRAFKAN IRAN » (پشت اثر)
چاپ روی کاغذ عکاسی
121×74 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387
شماره 2 از تعداد 6 نسخه

درباره اثر

صادق تیرافکن در مجموعه‌عکس‌های «جمعیت» با نمایش تراکم آدم‌ها بر پس‌زمینه‌ای از تصاویر انتزاعی، نمادهای تصویری ایرانی و مذهبی، تصویری غیرمتعارف از مضمون جمعیت در عصر حاضر را ارایه کرده است. او در این حضور به هم فشرده افراد آشنای جامعه به ترکیب یا تضادی با تصاویر و مفاهیم سنتی می‌رسد. در اثر حاضر همنشینی آدم‌ها با نقش‌ها و رنگ‌های آیینه‌کاری‌های سنتی نمادها و خاطره‌هایی را در ذهن مخاطب زنده می‌کند.

تیرافکن به روایت جاره دس[1]، پژوهشگر انگلیسی «با صدایی رسا در مورد از دست دادن فردیت و یا نشانه‌های فردیت در عصر جدیدی حرف می‌زد که جمعیت‌ها و جمع‌گرایی رایج هستند. جایی که بر فرد تمرکز می‌کند، فرد را به عنوان شخصیتی پیچیده نمایش می‌دهد که به طور مستمر بین گذشته و اکنون، بین نظام اعتقادی کهن و مدرن، در رفت و آمد است».

[1] . Jareh Das

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 58 از صادق تیرافکن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.