57 صادق تیرافکن (1392-1344) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: صادق تیرافکن (1392-1344)
نام اثر : کثرت شماره 1

امضاء: «تیرافکن، S. Tirafkan Iran 2009» (پشت اثر)
چاپ عکس رنگی
109×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388
شماره 2 از تعداد 6 نسخه


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : کثرت شماره 1

امضاء: «تیرافکن، S. Tirafkan Iran 2009» (پشت اثر)
چاپ عکس رنگی
109×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388
شماره 2 از تعداد 6 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 57 از صادق تیرافکن به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.