104 حبیب‌الله صادقی (متولد 1336) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: حبیب‌الله صادقی (متولد 1336)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «حبیب صادقی 97» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
180×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «حبیب صادقی 97» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
180×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 104 از حبیب‌الله صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.