51 حبیب‌الله صادقی (متولد 1336) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: حبیب‌الله صادقی (متولد 1336)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه نگاه شرقی

امضاء: «صادقی 96» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 24,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه نگاه شرقی

امضاء: «صادقی 96» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 51 از حبیب‌الله صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.