116 همایون سلیمی (متولد 1327) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: همایون سلیمی (متولد 1327)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم

ترکیب‌ مواد روی بوم
170×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم

ترکیب‌ مواد روی بوم
170×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 116 از همایون سلیمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.